Projectomschrijving

Zorggroep Sint Maarten is een ouderenzorgorganisatie met circa 2.600 medewerkers en ruim 1.400 vrijwilligers. De woonzorgcentra van de zorggroep zijn landelijk gespreid met een zwaartepunt in Noordoost-Nederland. Zorggroep Sint Maarten helpt ouderen om de kwaliteit van leven te behouden of te verbeteren. Dit doen zij vanuit zestien woonzorgcentra waar bewoners gebruik kunnen maken van zorg en services.

Project
In opdracht van BNG Bank zijn de eigendomspanden van Zorggroep Sint Maarten getaxeerd. De portefeuille heeft betrekking op circa 25 objecten in de regio’s Twente en Achterhoek. In totaal is ruim 116.000 m² getaxeerd waarbij het accent lag op de waardering van intramurale zorgcomplexen en extramurale woongebouwen.

Uitgelicht: Polbeek
Woonzorgcentrum Polbeek is een markant gebouw in Zutphen waarbij de verschillende disciplines en services van Zorggroep Sint Maarten samenkomen. Er wordt intramurale zorg geboden aan ouderen met een intensieve somatische of psychogeriatrische zorgvraag en er wordt thuiszorg geleverd aan de bewoners van de naastgelegen aanleunwoningen. Ook is er binnen Polbeek eerstelijnszorg beschikbaar: door de zorggroep worden praktijkruimten verhuurd aan onder andere een huisartsenpraktijk, fysiotherapeut en een apotheek.

  • OpdrachtgeverZorggroep Sint Maarten
  • RegioAchterhoek en Twente
  • DienstTaxatie
  • CategorieCare
  • SectorOuderenzorg