Maatschappelijk vastgoed

Juffer Vastgoed is gespecialiseerd in het taxeren van maatschappelijk vastgoed: gebouwen of terreinen met een publieke functie. Zo verzorgen wij naast scholen en bibliotheken ook de taxaties van kloosters en kerken.

Taxatie religieus vastgoed

Door de ontkerkelijking verliezen steeds meer kerken hun religieuze functie. In sommige gevallen kan een kerk, met de nodige aanpassingen, in gebruik blijven indien er nevenfuncties worden toegevoegd. In de praktijk zien we dat dit vaak niet lukt. Een kerkbestuur besluit dan om de kerk af te stoten en te verkopen aan de gemeente, een stichting of een commerciële marktpartij. Om inzicht te krijgen in de marktwaarde kunt u bij ons terecht voor de taxatie van religieus vastgoed.

Taxatie publiek vastgoed

Maatschappelijk vastgoed is veelal in eigendom van gemeenten. Er is een trend zichtbaar waarbij gemeenten bezuinigingen doorvoeren, onder andere ten aanzien van huisvesting. Het bereiken van maatschappelijke doelstellingen wordt in toenemende mate gestuurd door een subsidiebeleid in plaats van een vastgoedbeleid. Dit leidt er in de praktijk toe dat maatschappelijk vastgoed wordt afgestoten of dat het gebruik wijzigt.

Juffer Vastgoed begeleidt in de conceptontwikkeling en vertaalt plannen naar een waardepropositie. Wij hebben al diverse kerken en publieke organen geadviseerd bij de ontwikkeling en herbestemming van kloosters en kerken: inzicht in de waarde leidt tot onderbouwde keuzes en gefundeerde belangenafwegingen.

Bent u op zoek naar een taxateur in het maatschappelijk vastgoed?

Dan bent u bij ons aan het juiste adres! Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder.