Taxaties

Het belang van betrouwbare taxaties wordt steeds groter. Wij staan garant voor een goede research en een gedegen onderbouwing van uitgangspunten. Zo werken wij vanuit een systematische aanpak, gebaseerd op grondig onderzoek, gedegen analyse en de juiste referenties. Integriteit en betrouwbaarheid vinden we van essentieel belang en daarom hanteren we het vier-ogen-principe: elke taxatie wordt beoordeeld door een controlerend taxateur.

Grote focus op zorgvastgoedtaxaties

Er ligt binnen Juffer Vastgoed een grote focus op de taxatie van zorgvastgoed. Dit heeft geresulteerd in een doordacht specialisme. Wij zijn zowel binnen de sectoren cure als care actief: wij taxeren onder andere ziekenhuizen, gezondheidscentra, verpleeghuizen en dagbestedingslocaties. De bekostigingssystematiek en vastgoedexploitatie binnen deze specialistische markt kennen wij tot in de finesses.

Kwalitatief hoog taxatierapport

Juffer Vastgoed staat voor kwaliteit: onze taxaties voldoen aan de hoogste kwaliteitsstandaarden. Wij werken conform de toepasselijke reglementen van het NRVT (Bedrijfsmatig Vastgoed – Grootzakelijk Vastgoed). Onze taxaties voldoen daarmee aan de internationale standaarden zoals IVS en EVS – dit is een eis van veel financiers en toezichthoudende organen. Daarnaast zijn wij aangesloten bij het Taxatie Management Instituut (TMI).

Opdrachtgevers en taxatiedoeleinden

Wij voeren taxatiewerkzaamheden uit voor uiteenlopende opdrachtgevers, waaronder zorgorganisaties, woningcorporaties, (institutionele) beleggers en financiers. Taxatiedoeleinden kunnen hierbij verschillen: wij taxeren onder andere voor financiering, aankoop, verkoop en ten behoeve van de jaarverslaglegging.

Bent u benieuwd welke taxatiewerkzaamheden wij exact uitvoeren? Of heeft u een taxatievraagstuk? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Onze taxateurs helpen u graag verder.

Heeft u een taxatievraagstuk?
Neem vrijblijvend contact met ons op!