Woningcorporaties

Juffer Vastgoed begeleidt en ondersteunt woningcorporaties bij de waardering van het vastgoed. Daarnaast draagt inzicht in de marktwaarde bij aan de professionalisering van vastgoedsturing door corporaties.

Wij ondersteunen jaarlijks meerdere woningcorporaties bij de verplichte jaarrekeningtaxaties. Wij werken onder andere in opdracht van Beter Wonen, Centrada, Patrimonium, Het Grootslag en De Woonschakel.

Woningcorporaties: marktwaarde in verhuurde staat

Woningcorporaties zijn op grond van de Woningwet verplicht om het vastgoed in exploitatie voor hun jaarrekening te laten waarderen op basis van ‘marktwaarde in verhuurde staat’.  Dit houdt in dat het onderliggende huurcontract de basis vormt voor de waardering. Verder geldt – in tegenstelling tot de bedrijfswaarde (RJ 212) – dat niet het corporatiebeleid centraal staat, maar de (lokale) marktomstandigheden.

Taxatie Management Systeem (TMS)

De taxaties worden op basis van het Waarderingshandboek uitgewerkt in gecertificeerde taxatiemodellen. Juffer Vastgoed werkt onder andere met de taxatiesoftware van fluX en Ortec Finance TMS.

Onze aanpak

Wij werken bij een taxatieopdracht te allen tijde op basis van een goede voorbereiding, duidelijke werkafspraken en een concrete planning. De praktijk wijst uit dat dit de kans op vragen van accountants verminderd, waardoor er zowel sneller als efficiënter gewerkt kan worden. Iets wat voor beide partijen veelal als zeer prettig wordt ervaren. De stappen voor een taxatieproces bij Juffer Vastgoed zijn als volgt:

  • Opstellen planning en maken werkafspraken
  • Beoordeling en verificatie complexinformatie
  • Inspectie gebouwen
  • Uitwerken en oplevering concept-taxaties
  • Afstemming en bespreken taxaties met corporatie en accountant
  • Verwerken feedback en definitieve rapportages

Juffer Vastgoed helpt u graag verder

U kunt hier contact met ons opnemen!