Projectomschrijving

Centrada is een woningcorporatie met circa 10.000 verhuureenheden. Iedere dag zetten bijna 100 medewerkers zich in voor sociale huisvesting binnen Lelystad. Naast sociale huurwoningen exploiteert Centrada ook intramuraal zorgvastgoed, maatschappelijk vastgoed en diverse bedrijfspanden.

Project
Woningcorporaties zijn op grond van de Woningwet verplicht om het vastgoed te laten waarderen op basis van marktwaarde. Voor Centrada taxeert Juffer Vastgoed jaarlijks de portefeuille zorgvastgoed en maatschappelijk vastgoed. Dit heeft onder andere betrekking op verpleeghuizen en begeleid wonen locaties voor gehandicapten. Ook worden panden met een maatschappelijke functie getaxeerd zoals een kinderdagverblijf, dagbesteding en zelfs een zwembad.

Uitgelicht: Hanzeborg
Eén van de getaxeerde complexen is woonzorgcentrum Hanzeborg: een gebouw van ruim 10.000 m² met 80 intramurale zorgappartementen en in de plint diverse maatschappelijke voorzieningen waaronder een zwembad en een buurtcentrum. Het complex wordt in 2023 verder uitgebreid met de realisatie van 40 nieuwe zorgappartementen voor Woonzorg Flevoland.

  • OpdrachtgeverWoonstichting Centrada
  • PlaatsLelystad
  • DienstTaxatie
  • CategorieWoningcorporaties