Projectomschrijving

Het Klooster in Waalre (Noord-Brabant) is een rijksmonument gebouwd in de periode 1911-1913. Het complex werd in opdracht van de R.K. Willibrordus parochie gerealiseerd voor de zustercongregatie Dochters van Maria en Joseph. De zusters verzorgden tot 1973 een kleuterschool en lager onderwijs voor meisjes. Daarnaast waren de zusters actief met het verzorgen van ouderen.

Project
Op initiatief van Stichting Het Klooster Waalre is er weer nieuw leven in het klooster geblazen: het klooster is getransformeerd tot een wooncomplex met 21 zorgappartementen voor ouderen met een intensieve zorgvraag. De zorgappartementen voldoen aan de huidige maatstaven waarbij de authentieke details bewaard zijn gebleven.

Juffer Vastgoed heeft in opdracht van Stichting Nationaal Restauratiefonds het kloostercomplex getaxeerd. Voorafgaand aan de verbouwing is de taxatie uitgevoerd waarbij de transformatieplannen zijn vertaald naar marktwaarde: inzicht in de waarde leidt tot onderbouwde keuzes en gefundeerde belangenafwegingen.

  • OpdrachtgeverStichting Nationaal Restauratiefonds
  • PlaatsWaalre
  • DienstTaxatie
  • CategorieMaatschappelijk vastgoed
  • TypeKlooster