Taxaties

Grondig onderzoek, gedegen analyse en de juiste referenties leiden tot een gefundeerde en reële waardering.


Het belang van betrouwbare taxaties wordt steeds groter. Juffer Vastgoed staat garant voor goede research en een gedegen onderbouwing van de uitgangspunten. We vinden integriteit en betrouwbaarheid essentieel en hanteren dan ook het vier-ogen-principe: collega-taxateurs mogen elke taxatie inzien en beoordelen. Daarnaast gebruiken wij een landelijk dekkende transactiedatabase.


Taxatierapport

Juffer Vastgoed staat voor kwaliteit: wij zijn aangesloten bij het TMI en voeren onze taxaties uit met het Taxatie Management Systeem (TMS). Daarnaast werken wij conform de toepasselijke reglementen van het NRVT (Bedrijfsmatig Vastgoed – Grootzakelijk Vastgoed). Onze taxaties voldoen daarmee aan de internationale standaarden zoals IVS en EVS; een eis van veel financiers en toezichthoudende organen.

Naast volledige taxaties voert Juffer Vastgoed ook hertaxaties en markttechnische updates uit. Voorts kunnen we een controlerende en validerende rol spelen ten aanzien van de parameters en uitgangspunten van interne taxaties. Bij externe taxaties kan Juffer Vastgoed bijdragen aan een second opinion.


Taxatie zorgvastgoed

Juffer Vastgoed is gespecialiseerd in de taxatie van zorgvastgoed. Met name binnen de sectoren verpleging en verzorging (VV), geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de verstandelijke gehandicaptenzorg (VG) kennen wij de bekostigingssystematiek en vastgoedexploitatie tot in de finesses.

Daarnaast verzorgen wij taxaties van gezondheidscentra (eerste- en tweedelijnszorg), maatschappelijk– en commercieel vastgoed. Juffer Vastgoed is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de markt en krijgt daarbij ondersteuning van NVM Business. Waar nodig werken wij samen met collega-taxateurs.


Opdrachtgevers en taxatiedoeleinden

We voeren taxatiewerkzaamheden uit voor uiteenlopende opdrachtgevers, zoals eigenaar-gebruikers, (institutionele) beleggers, banken, financiers, corporaties en zorginstellingen.

De taxatiedoeleinden zijn hierbij divers. Het kan gaan om financiering, borging, verslaglegging, impairment, (ver)koop, (ver)huur of verzekering. Per type vastgoed, het gebruik daarvan en het doeleinde hanteren we de meest geëigende taxatiemethode. Zo komen we tot de meest reële waarde.


Heeft u een taxatievraagstuk? Neem vrijblijvend contact met ons op!