Taxatie planschade

Planschade verpleeghuis

Locatie Bergweg Zuid 90 in Berschenhoek is in het verleden aangekocht door een zorgorganisatie. De locatie zou worden herontwikkeld ten behoeve van intramurale zorg, passend binnen het toen geldende bestemmingsplan. Als gevolg van verruiming van geluidscontouren voor luchtvaart werd de beoogde ontwikkeling onmogelijk en ontstond er schade voor de zorgorganisatie.

 

Taxatie planschade

In opdracht van Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening hebben wij een planschadetaxatie uitgevoerd. Voor het perceel is de marktwaarde direct voor en op de peildatum bepaald om zo planschade vast te stellen.