Particuliere woonzorg

Particuliere woonzorg

Locatie Villa De Rozenhof in Oldenzaal wordt ontwikkeld tot een particuliere woonzorgcomplex. Het plan omvat een kleinschalige woonvoorziening voor ouderen met een psychogeriatrische zorgvraag, een hospice voor terminale zorg en kortdurend verblijf voor herstelzorg. Een deel van het plan wordt ondergebracht in de bestaande villa. Daarnaast wordt  er uitbreidende nieuwbouw gepleegd. Voor zowel het gebruik als de ruimtelijke bebouwing is een bestemmingsplanwijziging nodig.

 

Beoordeling economische haalbaarheid

Juffer Vastgoed heeft in opdracht van de gemeente Oldenzaal de economische haalbaarheid van het plan beoordeeld als onderdeel van de bestemmingsplanprocedure. De beoordeling omvatte een analyse van zowel de zorg- als vastgoedexploitatie.

 

Bron artist impression: IAA Architecten