Portefeuilletaxatie jaarrekening

Marktwaarde in verhuurde staat

Woningcorporaties zijn ten behoeve van de jaarrekening verplicht hun vastgoed in exploitatie te waarderen in verhuurde staat. Voor de onderdelen maatschappelijk vastgoed, bedrijfsmatig vastgoed en zorgvastgoed geldt een verplichte externe taxatie indien de huurstromen met dan 5% van het totaal uitmaken.

In opdracht van Woningstichting Het Grootslag hebben wij de taxaties uitgevoerd van de portefeuille niet-woningen. De portefeuille heeft betrekking op een aantal woonzorgcomplexen, basisscholen, dorpshuizen en gezondheidscentra.

 

Zorg- en maatschappelijk vastgoed

Het Grootslag exploiteert binnen de zorgsector ruim 300 eenheden. Dit betreft plaatsen binnen zowel de sector verzorging en verpleging (VV), geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en verstandelijk gehandicapten (VG). Daarnaast worden binnen zes verschillende woonplaatsen multifunctionele accommodaties geëxploiteerd, alsook een dorpshuis, sociaal cultureel centrum en twee gezondheidscentra.