Verkoop gezondheidscentrum

Clustering eerstelijnszorg

Gezondheidscentrum Heikant is een is een gezondheidscentrum in Veldhoven-Noord. Het centrum is clustering van diverse eerstelijnszorgverleners waaronder huisartsen, fysiotherapeuten, verloskundigen, podotherapeuten en ergotherapeuten. De samenwerking tussen de zorgverleners leidt tot goede ketenzorg voor de patiënten en synergievoordelen voor de participanten.

 

Contractvorming

Het eigendom van het onroerend goed lag bij Stichting Gezondheidscentrum Heikant. Zij verhuurde de praktijkruimten binnen het gezondheidscentrum aan de diverse gebruikers. De stichting wilde het het complex te verkopen waarbij de lopende huurcontracten gestand bleven. Juffer Vastgoed heeft de stichting geadviseerd bij de verkoopstrategie en contractvorming.