Aankoop Villa Welgelegen

Kleinschalige woonzorg

Na het sluiten van het plaatselijke verzorgingshuis in Warffum hebben een aantal dorpsbewoners het initiatief genomen om een kleinschalig woonzorgvoorziening op te starten. Het initiatief zal vanuit Stichting Het Groen Gasthuis ontwikkeld worden.

De stichting beoogt een voorziening waar warme zorg en begeleiding geboden gaat worden in een huiselijke en gezellige omgeving. Zorgen voor een goede kwaliteit van leven met respect voor ieders persoonlijke levensloop is het uitgangspunt.

 

Transactiebegeleiding

Juffer Vastgoed heeft in opdracht van Stichting Het Groen Gasthuis de aankoop van Villa Welgelegen begeleid. Naast de feitelijke onderhandeling was het formuleren van de ontbindende voorwaarden een belangrijk element. Gelet op de noodzakelijke bestemmingsplanwijziging en de daarmee samenhangende financiering verdienden deze risico’s bijzondere aandacht.