Taxaties woningcorporatie

Marktwaarde

Sinds een aantal jaren zijn woningcorporaties verplicht om de marktwaarde van hun in exploitatie zijnde vastgoed te bepalen ten behoeve van de jaarrekening. Onder voorwaarden mogen corporaties deze waardebepaling modelmatig zelf uitvoeren op basis van de zogenoemde ‘light’ variant.

Ten aanzien van zorgvastgoed, maatschappelijk vastgoed en bedrijfsmatig vastgoed geldt een verplichte ‘full’ taxatie indien de huuropbrengsten van deze onderdelen meer dan 5% van de totale huursom uitmaakt. Tussenkomst van een externe register taxateur is in dat geval vereist.

 

Samenwerking

In opdracht van Beter Wonen heeft Juffer Vastgoed de portefeuille zorgvastgoed, maatschappelijk vastgoed en bedrijfsmatig vastgoed gewaardeerd. Het taxatieproces vond plaats in nauwe samenwerking tussen taxateur, controller én accountant.

Wij hebben een overzichtelijk en goed leesbaar taxatiedossier opgeleverd inclusief transparante rekenmodellen. Deze transparante werkwijze zorgde ervoor dat het voor iedere betrokken navolgbaar was hoe de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.