Accreditaties

NRVT

Juffer Vastgoed is ingeschreven in het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT), zowel in de kamer Bedrijfsmatig Vastgoed (BV) alsook in de kamer Grootzakelijk Vastgoed (GZV). Het NRVT biedt opdrachtgevers de garantie dat zij een integere en deskundige vastgoedtaxateur inschakelt.

Het NRVT bewaakt, waarborgt en bevordert de onafhankelijkheid, integriteit en kwaliteit van de Register Taxateur en dient, als centraal register van vastgoedtaxateurs, het publiek belang van vastgoedwaarderingen. Klik hier om het online register in te zien.

Taxatie Management Instituut

Juffer Vastgoed is aangesloten bij TMI en voert haar taxaties uit met het Taxatie Management Systeem (TMS). TMS biedt opdrachtgevers de garantie dat de taxatie voldoet aan de hoogste kwaliteitsstandaarden in de markt én dat deze tevens goed is onderbouwd.

Het gebruik van TMS maakt (commercieel) vastgoedtaxaties inzichtelijk, vergelijkbaar en kwalitatief toetsbaar omdat taxateurs werken vanuit dezelfde uitgangspunten. Bovendien voldoen de taxaties aan de nationale en internationale standaarden zoals RICS Red Book, IVS en IFRS.

VastgoedCert

Juffer Vastgoed is ingeschreven in de kamer Bedrijfsmatig Vastgoed (BV) van het VastgoedCert register. VastgoedCert is een branchebreed platform dat gecertificeerde makelaars in onroerende zaken registreert op basis van hun vakbekwaamheid.

Het register heeft tot doel de kwaliteit van makelaars te waarborgen; daarbij is hercertificering om de vijf jaar verplicht om zo ook de kwaliteit te kunnen blijven waarborgen. Klik hier om het online register in te zien.

NVM

Juffer Vastgoed is lid van de NVM en aangesloten bij de vakgroep NVM Business. De vakgroep is gespecialiseerd in bedrijfsmatig vastgoed; de taxateurs binnen de vakgroep onderscheiden zich op grond van specialistische deskundigheid. Via educatie en research ondersteunt NVM Business haar leden doelgericht en draagt zij bij aan de professionalisering binnen dit marktsegment.